top of page
Search
  • Writer's picturetopedukator

Алфа Ординација 30.08.2018 со м-р.фарм. Филип Ачкоски- ИЗБАЛАНСИРАНА ИСХРАНА за силен имунитет!

За здрав живот потребен е правилен развој уште од најраното детство. Неопходна е правилна исхрана, нега, физичка активност и соодветно одржување на личната хигиена. Здрава и балансирана исхрана подразбира употреба на прехранбени производи кои можат да ги задоволат енергетските потреби на детскиот организам, да обезбедат хармоничен раст и развој како и изградба на детскиот имунитет и заштита од заболувања.
12 views0 comments

Comments


bottom of page