top of page
Search
  • Writer's picturetopedukator

Зуење во ушите – прв симптом на губење на слухот!Инфекции на ушите во детството носат опасност од аудитивни проблеми понатаму во животот!

Во пролетниот период како резултат на променливите временски услови и пред се честите промени во атмосферскиот притисок кај значаен број на пациенти доаѓа до зуење во ушите или т.н. тинитус. Тинитусот се дефинира како перцепција на звук кога нема надворешен извор (континуирано или повремено) и кој афектира еден од пет луѓе. Тинитус не е болест туку е симптом кој укажува на проблем во аудиторниот систем кој во голема мера го нарушува квалитетот на живот во смисла на проблеми со комуникацијата, замор, проблеми со спиењето како и прогресивно губење на слухот. Тинитусот, исто така, е поврзан со држењето на телото токму поради промена на притисокот во ушите што влијае врз звуците кои се слушаат.

Кои се најчести тригери на зуење во ушите?

Честа изложеност на бучава или гласна музика. Во оваа смисла ризични групи се вработени во фабрики, работници на пат, музичари и диџеи како и луѓе што фреквентно користат слушалки;Инфекции на увото, особено отитис медиа која претставува воспаление на средното уво и најчесто се јавува кај деца, посебно оние помеѓу 6 месеци и 3 години. Затоа треба особено внимание да им се обрне на инфекциите на уши во детството поради опасност од аудитивни проблеми понатаму во животот;Луѓе со кардиоваскуларни заболувања и проблеми со циркулацијата;Користење на некои лекови (несакан ефект).

Како да превенираме појава на тинитус?

Соодветен хигиено-диететски режим со намален внес на сол;Носење на тампони за уши на бучни места;Избегнување на слушање музика со слушалки;Oдржување добро кардиоваскуларно здравје, со што се намалува ризикот за тинитус поврзан со нарушена циркулација;Навремен и соодветен третман на ушните инфекции.


Појавата на тинитус кај повозрасната популација честопати е прв симптом на губење на слухот. Затоа е особено важно навремено да се посети ОРС специјалист и да се направат соодветни аудиолошки тестови и други дијагностички операции со кои ќе се открие причината и ќе се определи соодветна терапија.

21 views0 comments

Comments


bottom of page