top of page
Search
  • Writer's picturetopedukator

Мое здравје на МТВ1 со мр.фарм Филип Ачкоски: Цистит-најчеста уринарна инфекција 15,05,2019


Уринарните инфекции се честа причина за посета на лекар, особено кај женската популација. Најчеста уринарна инфекција е т.н. цистит, при што речиси две третини од жените имаат цистит барем еднаш во животот. Циститот е најчест кај сексуално активните жени на возраст од 20 до 50 години, а дури во 25% од случаите инфекцијата се повторува. Заболените во просек имаат симптоми во тек на 6 дена, а 2½ дена имаат ограничена физичка активност и често отсуствуваат од работа!

7 views0 comments

Comments


bottom of page