top of page
Search
  • Writer's picturetopedukator

Телма амбуланта со мр.фарм Филип Ачкоски 07,02,2019: Улога на здравата храна и физичката активност!


Здравиот животен стил подразбира едуцираност и изградена култура на здрави навики, опфаќа умерена и разновидна исхрана, редовна физичка активност, високо ниво на лична хигиена, правовремена суплементација на организмот со неопходни витамини и минерали и континуирано пратење на здравствените трендови.

7 views0 comments

Comments


bottom of page